www.bottnarydsbyalag.se © •

 

Välkommen till Bottnaryds Byalag!

 

 

Styrelsen i Bottnaryds Byalag

Ordförande Mattias Stridh
Postadress
c/o Mattias Stridh
Klockarevägen 5
565 76 Bottnaryd
0737422254

 

E-post
bottnarydsbyalag@gmail.com

 


 

Vice ordförande Emil Arvidsson
Sekreterare
Kassör Pär Blomqvist
Ledamöter Per Ax
  Björn Ax
  Matti Tedlert
  Daniel Ax
  Åsa Rising